Förnödenheter


EMPRO-250 förnödenheter

”Förebyggande underhåll förhindrar fel och förlänger livslängden på enheten.”För-filter:

Förfiltret bör minst bytas på enheten i ett årligt underhåll och oftare om det behövs. Igensatta filter leder till funktionsfel. Använd aldrig enheten utan förfilter! Försök inte att rengöra förfiltret! Förfiltrets uppsättning finns i 20 µm, 1 µm och aktivt kolfilter, längd 20″.Frostskyddsmedel:

Om anordningen lagras i kalla eller låga temperaturer, så måste frostskyddsmedlet drivas inuti enheten innan temperaturen når minusgrader och även pumpas ur vatten enligt bruksanvisningen. Tio liter behållare med frostskyddsmedel är tillräckligt för en enhet. Frostskyddsvätskan är fri från gifter.Membran:

Igentäppta membran (enheten har två membran) bör bytas ut när vattenkapaciteten sjunker för lågt. En normal livslängd för membranet är över 5 år om underhållsprogram följs. Livslängden kan förlängas betydligt mer när membranet spolas enligt bruksanvisning.