Lösningen


Lösningen

Janne´s Saloon, Vasa:

Problemet var att vattnet var dåligt och otillräckligt för att användas i restaurang, salong och bastu. Lösningen var EMPRO-500 vattenreningssystem. Systemet producerar allt vatten som företaget använder från havet.

Takatalo & Tompuri Brewery:

Problemet var att få rent vatten till det nya bryggeriet. Gamla borr rester i brunnsvattnet orsakade farliga nivåer av rödlätt, järn och mangan vilket gjorde vattnet oanvändbart.

Lösningen var EMPRO-500 för att rena brunnsvatten. Vatten är den viktigaste ingrediensen av öl. Vattenkvaliteten har stor inverkan på kvaliteten på ölen. Även olika typer av öl behöver egen vattenblandning. EMPRO-500 producerar verkligen rent vatten och ger möjlighet att göra en optimal blandning från samma utgångspunkt för öl av varje typ.