Förnödenheter


EMPRO-100 Förnödenheter

”Förebyggande underhåll förhindrar fel och förlänger livslängden på enheten.”För-filter:

Förfiltret bör minst bytas på enheten i ett årligt underhåll och oftare om det behövs. Igensatta filter leder till funktionsfel. Använd aldrig enheten utan förfilter! Försök inte att rengöra förfiltret! Förfiltrets uppsättning innehåller 5 µm, 1 µm och aktivt kolfilter.Frostskyddsmedel:

Om enheten lagras i kalla eller låga temperaturer. Frostskyddsmedlet måste drivas inuti enheten innan temperaturen når minusgrader och även pumpas ur vatten enligt bruksanvisningen. Fem liter behållare med frostskyddsmedel är tillräckligt för en enhet. Frostskyddsvätskan är fri från gifter.Membran:

Igensatt membran bör bytas ut när vattenkapaciteten sjunker för lågt. En normal livslängd för membranet är över 5 år om underhållsprogram följs. Livslängden kan förlängas betydligt mer när membranet spolas enligt bruksanvisning.