FAQ – Usein Kysyttyä


FAQ – Usein Kysyttyä

Puhdistus tapahtuu täysin ilman kemikaaleja, käänteisosmoosin avulla. Vesi pakotetaan kovalla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi joka erottelee epäpuhtaudet vedestä. Kalvon aukot ovat niin pienet (luokkaa 0,1nm), että vain vesimolekyyli mahtuu niistä läpi, jolloin suuremmat ionit, molekyylit, virukset, bakteerit jne. jäävät kalvon likaiselle puolelle ja huuhtoutuvat syöttövirtauksen mukana pois kalvolta.
Laite on erittäin energiatehokas ja suunniteltu siten, että jokainen voi itse suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet. Normaalissa käytössä huolloksi riittää esisuodattimien vaihtaminen 1-2 kertaa vuodessa (toimenpide kestää alle 10 minuuttia). Jos laite jätetään talveksi kylmään tilaan, on lisäksi laitteeseen tehtävä talvihuolto (=laite tyhjennetään vedestä ja sisälle ajetaan pakkasneste). Laitteen energiankulutus on noin 0,5kWh/100l, eli jos sähkö maksaa siirtomaksuineen 0,12€/kWh tulee veden hinnaksi noin 0,60€/m3 (vertailuna vesijohtoveden hinta Suomessa on noin 4,00€/m3).
Laite on suunniteltu Suomen sekä muiden pohjoismaiden ja Venäjän olosuhteisiin. Laite tekee juomavettä lähes mistä tahansa lätäköstä. Huomionarvoista on kuitenkin se, että puhdistettavan veden suolaisuus saa olla korkeintaan 0,6% (Pohjoisen Itämeren suolapitoisuus on normaalisti noin 0,5 %. Tästä korkeamman suolapitoisuuksien poisto vaatii huomattavasti järeämpiä pumppuja sekä sisäistä painetta laitteessa). Laite poistaa mm.: natriumin, fluorin, arseenin, mangaanin, raudan, uraanin, kloridin, sulfaatin, orgaaniset aineet, lääkejäämät, bakteerit, virukset, levämyrkyt, lannoitteet, jne., eli käytännössä kaikki veteen liuenneet ja liukenemattomat kiintoaineet. Laite poistaa myös jonkin verran radonia, mutta jos radonpitoisuus on hyvin korkea, suosittelemme lisäämään laitteen perään suuremman aktiivihiilisuodattimen tai ilmastuslaitteen. Mikäli vedessä on paljon liukenemattomia kiintoaineita (esim. hiekkaa, hapettunutta rautaa tms.) suosittelemme lisäämään laitteen sisääntuloon toisen, esim. 50µm sedimenttisuodattimen. Ohjeellinen taulukko juomavedelle sallituista pitoisuuksista ja laitteelle sallituista maksimiarvoista, jotta puhdistettu vesi olisi suositusten mukaista, eikä laitteelle tule oleellisia toimintahäiriöitä:
MääritysSTM 401/2001 max. Sallittu / suositeltu pitoisuusMax EMPROlle (tyypillinen)
Escherichia coli<1 pmy/100ml100 pmy/100ml
Arseeni As10 µg/l500 µg/l
Fluoridi F1,5 mg/l100 mg/l
Nitraatti, NO350 mg/l500 mg/l
Nitraattityppi, NO3-N11 mg/l500 mg/l
Nitriitti, NO20,5 mg/l25 mg/l
Nitriittityppi, NO2-N0,15 mg/l7,5 mg/l
Uraani, U100 µg/l5000 µg/l
Koliformiset bakteerit100 pmy/100ml10000 pmy/100ml
Ammonium, NH40,5 mg/l25 mg/l
Ammoniumtyppi, NH4-N0,4 mg/l20 mg/l
Kloridi, Cl100 mg/l4000 mg/l
Mangaani, Mn100 µg/l2000µg/l
Rauta, Fe400 µg/l9000 µg/l
CODMn(O2) (kemiallinen hapenkulutus)5 mg/l15 mg/l
KMnO4-luku (kemiallinen hapenkulutus)20 mg/l60 mg/l
Radon, Rn1000 Bq/l2000 Bq/l
Sähkönjohtavuus2500 µS/cm (=250 mS/m)10500 µS/cm (=1050 mS/m)
Sameus NTU (FTU)1ei oleellinen
Väri5 mg/l Ptei oleellinen
pHei oleellinen
Kokonaiskovuusmmol/lei oleellinen
Kalsiummg/lei oleellinen
Magnesiummg/lei oleellinen
Alkaliniteettimmol/lei oleellinen
Laitteeseen ajetaan pakkasneste joka estää sen jäätymisen. Keväällä neste ajetaan ulos laitteesta, minkä jälkeen se on taas käyttökunnossa. Pakkasneste on myrkytöntä ja elintarvikehyväksyttyä.
Laitteella on kahden vuoden takuu, edellyttäen että sitä on käytetty takuuehtojen mukaisesti. Takuu ei koske suodattimia eikä muuta normaalia kulumista.
Laitteen tuottama vesi on erittäin puhdasta ja pehmeää. Kaksi erillistä laboratoriota ovat analysoineet laitteesta otettuja vesinäytteitä akkreditoiduilla menetelmillä. Esitämme mielellämme pyynnöstä tutkimustulokset.
Laite toimii mainiosti myös aurinkovoimalla energiatehokkuutensa vuoksi.
Kyllä. Laite voidaan kytkeä suoraan normaalin kaivopumpun perään.
Laite on hyvin hiljainen. Kun kaikki pumput käyvät on laitteen äänitaso noin 52-55dBA, eli hiljaisen astianpesukoneen luokkaa.
Laitteen tehontarve on noin 1500W, eli noin 6A. Se kytketään normaaliin maadoitettuun pistorasiaan.
Laitteessa on 1000 litran puskurisäiliö puhtaalle vedelle. Säiliössä on kohokytkin, joka tunnistaa kun laitteesta on otettu tietty määrä vettä. Tietyn rajan jälkeen laite alkaa automaattisesti tuottamaan lisää puhdasta vettä säiliöön.
Kyllä. Asennuksen vaikeusaste on verrattavissa tiskikoneen tai pesukoneen käyttöönottoon. Suosittelemme kuitenkin, että valtuutettu putkimies suorittaa kytkennät, jotta vakuutusyhtiöiden takuuehdot täyttyvät.
Normaalisti riittää esisuodattimien vaihtaminen noin 1-3 kertaa vuodessa. Jos raakavesi otetaan merestä/järvestä täytyy myös meripumpun suodattimet puhdistaa silloin tällöin. Tämä riippuu raakaveden likaisuudesta ja leväisyydestä. Jos laitetta säilytetään talvella kylmässä, täytyy sen sisälle ajaa pakkasnesteet, jotka keväällä huuhdellaan pois. Kalvosuodattimen normaali elinikä on noin 5 vuotta. Kaikki huoltotoimet on helppo ja nopea tehdä itse.